Information Center

Ozonla İlgili Akademik Çalışmalar – Tezler

pdfOZON, UV, ULTRASON TEKNOLOJİLERİ VE KOMBİNASYONLARININ ÖN TERBİYE İŞLEMLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı – 2006

 pdfMALATYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIK SUYUNUN AKTİF KARBON, ZEOLİT VE  OZON KULLANILARAK ARITIMININ İNCELENMESİ İnönü Üniversitesi Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı – 2006

pdfOZON UYGULAMASININ KİRAZIN SOĞUKTA DEPOLANMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİ Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü – 2006

pdfOZON ve BİYOFİLTRASYONLA DOĞAL ORGANİK MADDE GİDERİMİ ve DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİ OLUŞUM POTANSİYELLERİNİN BELİRLENMESİ Anadolu Üniversitesi
ÇevreMühendisliği Ana Bilim Dalı – 2008

pdfDENİZ BALIKLARI KULUÇKAHANELERİNDE KAPALI DEVRE MODELLERİVE TEKNOLOJİLERİ Ege Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ana Bilim Dalı – 2006

pdfİLAÇ ENDÜSTRİSİ ATIKSU ARITMALARINDA FENTON PROSESİ İLE RENK VE KOİ GİDERİMİ İstanbul Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı – 2006

pdfTEKSTİL BOYAMA ATIKSULARININ OZONLAMA İLE RENK GİDERİMİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi – 2006

pdf OZON GAZININ KIRMIZI ET SANAYİİNDE KULLANIMI Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Gıda teknolojisi Programı

pdfMEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE MUHAFAZASINDA OZON UYGULAMALARI Akdeniz Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisligi Bölümü

pdf GIDA ENDÜSTRİSİNDE OZON UYGULAMALARI Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü pdf

Information Center